Eduardo Lopez Chavarri

Nationality

Spain


Dates

1871 - 1970