Ewa Podgórska

Nationality

Poland


Dates

1956 -