Gloria Tapia

Nationality

Mexico


Dates

1927 - 2008