Esther Williamson Ballou

Nationality

USA


Dates

1915 - 1973