Roberto Téllez Oropeza

Nationality

Mexico


Dates

1909 - 2001