Två gitarrpreludier

Erland von Koch

Year

1985-1986


Movements

I. Kristallen den fina; II. Vårvindar friska


Genre

Solo


Publisher

Gehrmans Musikförlag


Source

Svensk Musik website;