Year

1994


Genre

Guitar Solo


Source

Associació Catalana de Compositors website;