Year

1978


Duration

10'


Instrumentation

alto recorder, percussion, piano, guitar, electric bass, mandolin, violin


Genre

Chamber Music


Premiere

Barcelona, February 1979: M. Castelar / J. Saura / S. Aubert / J. Blanch / Josep Manuel Berenguer, guitar / J. Palomas / E. Guillén


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a Guitarra (Clivis);