Year

1983


Instrumentation

flute, clarinet, percussion (2), guitar (2), viola - tape


Genre

Chamber Music


Premiere

Como, October 1983: C. Zulián / A. Sánchez / G. Brncic / J.J. Ordinas / Oriol Graus, guitar / Jordi Rossinyol, guitar / J.A. Moreno / Josep Manuel Berenguer (cond.)


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a Guitarra (Clivis);