Casianas VIII-IX

Pere Casas Torres

Year

1992


Duration

7'


Genre

Solo


Source

Associació Catalana de Compositors website;