Preludi Espanyol

op.59 No.1

Teresa Borrás Fornell

Year

1973


Duration

5'


Genre

Duo


Source

Llibre per a Guitarra (Clivis);