Kwaderno Para sa Kwerdas

Josefino Chino Toledo

Year

2000


Genre

Guitar Solo


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Tokyo, Japan, May 2000: Kazuhito Yamashita, guitar


Source

composer homepage;