Pass

Jo Kondo

Year

1974


Duration

10'


Instrumentation

banjo, guitar (2), harp, taishi-koto, harmonica


Genre

Chamber Music


Premiere

Tokyo, Japan, 1974: Norio Sato, banjo / Ayako Shinozaki, harp / et al.


Publisher

University of York Music Press


Source

composer homepage; University of York Music Press website;