Year

1982


Duration

8'


Genre

Quartet


Premiere

Barcelona, 1982: Grup d'alumnes de l'Aula del professor Jordi Codina


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a guitarra (Clivis);