A wish

Ross Carey

Year

1995


Duration

10'


Movements

I. Preludio; II. Variazioni


Genre

Guitar Solo


Dedication

Kazuhito Yamashita


Premiere

Kirishima, Kyushu, Japan, February 1996: Kazuhito Yamashita, guitar


Publisher

SOUNZ


Source

Sounz website;