Fantasia in 2000

Liu Xiaogen

Year

2000


Genre

Guitar Solo


Dedication

Kazuhito Yamashita


Source

Kazuhito Yamashita website;