Calmatensa

Oriol Graus Ribas

Year

1981


Duration

15'


Instrumentation

flute (2), alto flute, percussion, guitar (7), piano, viola, violoncello


Genre

Ensemble


Premiere

Barcelona, June 1981: Grup Instrumental del C.D.M.B.R., J.A. Amargós (cond.)


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a guitarra (Clivis);