Acció I

Acció sobre guitarra

Oriol Graus Ribas

Year

1982


Duration

10'-14'


Genre

Guitar Solo


Premiere

Barcelona, 16 April 1982: Oriol Graus, guitar


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a guitarra (Clivis);