River Run

Shingo Fujii

Year

2004


Duration

10'


Genre

Guitar Trio


Dedication

Shin-ichi Iwasaki, Ryuji Matsushita & Shinji Ikeda


Source

composer homepage;