Història d'una cigarreta

Armand Grébol Cervera

Year

1991


Instrumentation

flute, guitar


Genre

Chamber Music


Publisher

P.J. Tonger Musikverlag


Source

Associació Catalana de Compositors website;