Year

1977


Instrumentation

alto saxophone, guitar, violoncello


Genre

Chamber Music


Source

Catálogo de Obras para saxofón de compositores de América Latina;