Tu sens la Terre et la Riviere

Shin-ichiro Ikebe

Year

1994, rev. 1996


Duration

12'


Instrumentation

flute, guitar, violin, viola, violoncello


Genre

Chamber Music


Premiere

Yono, Japan, 1994: Hiroshi Koizumi, flute / Norio Sato, guitar / Kenji Kobayashi, violin / Sumiko Edo, viola / Masaharu Kanda, violoncello


Publisher

Zen-On


Source

Zen-On website;