Kanta ng Dalawang Nag-iibigan sa tuwing darating ang Umaga't kailangan nang Maghiwalay

Philip Thomas Vinoya

Year

2002


Instrumentation

voice (16) - guitar, percussion (2), bamboo buzzer (2), violin, violoncello


Genre

Chorus and Guitar


Source

composer homepage;