La nova Ciutat

Pere Soto Tejedor

Year

1986


Genre

Guitar Solo


Publisher

Periferia


Source

Associació Catalana de Compositors website;