Novasjon for mikrointervallgitar, orgel, klokkespill, stemmelyd og slagverk

op.64 Nr.1

Bjørn Fongaard

Year

1966


Instrumentation

voice - percussion, organ, glockenspiel, microinterval guitar


Genre

Chamber Music


Publisher

NB noter


Tuning

microtonal


Source

National Library of Norway website;