Novasjon for mikrointervallgitar, orgel, celesta og slagverk

op.64 Nr.2-3

Bjørn Fongaard

Year

1966


Instrumentation

percussion, organ, celesta, microinterval guitar


Genre

Chamber Music


Publisher

NB noter


Tuning

microtonal


Source

National Library of Norway website;