Year

1968


Duration

7'


Genre

Guitar Solo


Premiere

Berlin, Germany, 18 January 1972: Leo Brouwer, guitar


Publisher

Bèrben


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a guitarra (Clivis); Catálogo de Compositores Contemporáneos website;