Fabulae

Mario Gangi

Year

1984


Duration

8'


Genre

Duo


Publisher

Zanibon


Source

Zanibon website;