Year

1991


Genre

Duo


Publisher

Bèrben


Source

Wikipedia website;