Diàleg d'un altre mar

Enric Ferrer Busquets

Year

2004-2005


Instrumentation

soprano, alto, tenor - guitar, piano


Genre

Chamber Music


Text/Libretto

Antoni Perarnau


Source

Associació Catalana de Compositors website;