Petits moments a J.S.Bach

Pere Soto Tejedor

Genre

Guitar Solo


Source

Associació Catalana de Compositors website;