Year

2001


Duration

6'


Genre

Guitar Solo


Publisher

Casa Beethoven


Source

Associació Catalana de Compositors website;