Brand II

Su Xiao

Year

2009


Instrumentation

sheng, zheng, pipa, erhu - 1.1.1.0 - 0.0.0.0 - 2perc-pft-gtr-hrp - 1.0.1.1.1


Genre

Ensemble


Source

Wu Wei website; Nieuw Ensemble repertoire list;