Sakura, Sakura

op.78

Keiko Fujiie

Year

2002


Duration

5'


Genre

Solo


Premiere

Tokyo, Japan, 12 September 2002: Kazuhito Yamashita, guitar


Source

composer homepage;