Sesame, Offne Dich!

Yasuko Yamaguchi

Year

1995


Genre

Guitar Solo


Source

Kazuhito Yamashita website;