The Passing Blue

Chang Hui-Ni

Year

2000


Genre

Solo


Dedication

Kazuhito Yamashita


Source

Kazuhito Yamashita website;