The Night of the Torchlight Festival

Liu Xiaogen

Year

2001


Genre

Guitar Solo


Dedication

Kazuhito Yamashita


Source

Kazuhito Yamashita website;