Year

1981


Duration

6'


Genre

Guitar Duo


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a guitarra (Clivis);