Ύμνος στη Παναγία

Sotiris Kasparides

Instrumentation

guitar orchestra


Genre

Guitar Ensemble


Source

composer homepage;