Kypriaka Erotika

15 traditional songs of Cyprus

Faidros Kavallaris

Movements

I. Maroulla mou; II. Asherombasma; III. Agapo tin tzi Agapa me; IV. Tris Elies; V. Milia mou; VI. Alfavitarin tis Agapis; VII. Tsiakkara-Makkara; VIII. Liyeri; IX. Roulla-Roulla-Roulla; X. Ta Mmathkia ta Yiallourika; XI. N'Anastenaxo; XII. Kochini Trantafillia; XIII. Petrakkouros; XIV. Militsa; XV. 'Aspron Trantafillon


Genre

Solo


Publisher

Chanterelle


Source

Chanterelle website;