Year

2012


Duration

11'30


Instrumentation

piano, guitar, violin


Genre

Chamber Music


Commission

Trio Ku (Sayaka Yonekawa, Gaku Yamada, Noritaka Ito)


Source

composer homepage;