Cançó i dansa

Vicent Garcés i Queralt

Genre

Guitar Solo


Premiere

José Luis Ruiz del Puerto, guitar


Source

José Luis Ruiz del Puerto website;