Xiang He Ge 相和歌

Joel Hoffman

Year

2017


Duration

10'


Instrumentation

xiao (Chinese flute), guitar


Genre

Chamber Music


Commission

Zhang Weiliang


Premiere

Beijing, China, 18 October 2017: Zhang Weiliang, xiao / Yang Xuefei, guitar


Source

composer homepage;