Cantigas de Santiago

Stephen Goss

Year

2014


Movements

I. Quen a Virgen ben servirá; II. Ondas do mare de Vigo; III. Como póden per sas culpas; IV. Kyrie Trope; V. A madre de Deus; VI. Ay ondas que eu vin veer; VII. Non é gran cousa se sabe


Genre

Solo


Dedication

David and María Russell


Publisher

Doberman-Yppan


Source

Les Productions d'OZ website;