Buenos Aires Suite

Claudio Camisassa

Movements

I. Entre dos calles; II. Luna de en frente; III. En tu misma esquina; IV. La otra orilla


Instrumentation

guitar orchestra


Genre

Guitar Ensemble


Publisher

Les Productions d'OZ


Source

Les Productions d'OZ website;