Lo Shu Square

Alex Nikiporenko

Year

2019


Duration

5'


Genre

Guitar Trio


Source

composer homepage;