Three Guizhou Songs

Johannes V. Möller

Movements

I. Guizhou Love Song; II. I am waiting for you in Guizhou; III. Mijiu


Genre

Solo


Source

composer homepage;