Garasu Mado no Muko de

Ko Sahara

Year

2008


Duration

1'


Instrumentation

mezzo-soprano - guitar (or piano)


Genre

Chamber Music


Source

composer homepage;