Tres Poemas

op.36

Keiko Fujiie

Year

1995


Duration

7'


Movements

I. La Casa; II. Piececitos; III. Primavera


Genre

Solo


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Yokohama, Japan, 24 March 1995: Kazuhito Yamashita, guitar


Source

composer homepage;