Dialogue with the Night

op.35

Keiko Fujiie

Year

1995


Duration

10'30


Genre

Guitar Solo


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Yokohama, Japan, 24 March 1995: Kazuhito Yamashita, guitar


Source

composer homepage;